Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/kolonien.org/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/kolonien.org/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601

MAJ HORN

The Flower Collector
Installation og performance

The Flower Collector er en installation og performance omhandlende naturvidenskabelig forskning af blomstermønstrede tøjprints.
I The Flower Collector undersøger kunstner Maj Horn sammen med hendes mor og søster, som begge er landskabsarkitekter, historie, morfologi (læren om organismers struktur og form) og brug af botaniske arter er repræsenteret i tøj som hun har gået klædt i gennem årene. Kender vi blomsternes navne? Hvor gror de? Hvad symboliserer de og hvordan er de brugt? Kan de findes i naturen i samme kombination som de er repræsenteret i tøjets mønstre?

Blomstrede mønstre blev stærkt udbredt i vestens mode i slutningen af 1700tallet, på grund af udvikling af masseproduktions tekniker til tekstilprint, under den industrielle revolution. Den lange tradition for blomsterprints har været benyttet i Europa og den islamiske verden siden 1200tallet, i Kina siden 1000tallet og det er formodentlig forbundet med traditioner for blomsteraftryk, som går helt tilbage til det Egyptiske samfund og stenalderperioden (for 2 millioner – 10.000 år siden).

I naturens omgivelser, undersøger The Flower Collector de forskellige lag af mening og historie som gemmer sig i blomstremønstrene. Det sker i dialog på tværs af generationer, fælles nysgerrighed og et personligt narrativ.

Projektets koncept, projektbeskrivelse og fotos er udviklet sammen med kunstnerisk forsker Eduardo Abrantes (pairsofthree.org).

Maj Horn (f. 1987) er baseret i København. Uddannet fra Det Fynske Kunstakademi i 2014. Horn´s praksis består af researchbaserede projekter, som fra forskellige vinkler handler om vidensdeling, fællesskaber, steders identiteter og atmosfære, tilegnelse af steder og historiefortælling. Projekterne bliver oftest til i samarbejder og tværfagligt, eksempelvis med design, filosofi og landskabsarkitektur. Gennemgående for Horn´s praksis, er at processerne, i form af undersøgelser og dialoger, er lige så vægtet som det færdige værk. Projekterne tager form i varierede medier, såsom installationer, performance, workshops, kortlægninger, fotos og tekst. (majhorn.dk)

Charlotte Horn (f. 1954) er landskabsarkitekt, ansat ved Varde Kommune.
Lin Horn (f. 1993) studerer landskabsarkitektur ved Københavns Universitet.

//

The Flower Collector
Installation and performance

The Flower Collector is a collaborative installation and performance dealing with forensic research into printed floral patterns.
In The Flower Collector, artist Maj Horn, together with her mother and sister, both landscape architects, investigates the morphology, history and use of the botanical species represented in some of the clothes she has worn over the years. Do we know their names? Where do they grow? What do they symbolize and how are they used? Can they be found together in nature as represented in the pattern?

These became ubiquitous in western fashion from the late 17th century onwards, following the development of large-scale textile print techniques during the Industrial Revolution. Known in Europe and the Islamic world since the 12th century, the long and multi-faceted history of floral patterns goes back to China in the 1th century A.D., and is probably connected to a tradition of floral arrangement found in Egyptian civilization and all the way back to the Paleolithic Period (from 2 million – 10 000 years ago).

As a research into the multiple layers of meaning hiding in floral patterns, The Flower Collector takes place in a natural surrounding, in a context of inter-generational dialogue, shared curiosity, and personal narrative.

The concept of the project, the project description and the photo were developed together with artistic researcher Eduardo Abrantes.

Maj Horn (b. 1987) based in Copenhagen. Educated from the Funen Art Academy in 2014. Horn’s practice consists of research based projects, dealing with knowledge sharing, communities, acquisition of sites, storytelling and identity as well as the atmosphere of places.  Horn works often collaboratively and interdisciplinary with people and groups with diverse backgrounds and skills. In her practice the research and dialogical processes are valued as much as the finished art product. Examples of media she works in are installations, performances, workshops, mapping, walks, photos and texts.

Charlotte Horn (f. 1954) is a landscape architect, working for Varde Municipality.
Lin Horn (f. 1993) studies landscape architecture at the University of Copenhagen.

Processer bag The Flower Collector  Researchsamling 
The processes behind The Flower
Collector Research collection

The science of plant morphology

 

 Photos from Visit to Ejby Mose. March – Maj 2016