Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/kolonien.org/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/kolonien.org/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601

ANNA WEBER HENRIKSEN

Fremgangsillusioner

Fra toppen af den 8 meter høje skraldebakke i Ejby Mose, kan du opleve Anna Weber Henriksens lydinstallation Fremgangsillusioner. Som titlen indikerer, udforsker dette værk forestillingen om, at bevæger sig fremad. Hvad oplever vi, når vi følger de cirkulære stisystemer rundt i landskabet, og hvad passerer vi ubemærket forbi? Ud over idéen om fremgang er vækst et nøgleord i denne fortælling. I sin oprindelige betydning er vækst en naturlig og konstant proces i landskabet omkring os. Penge består af naturens metaller og plantedele. Fortællingen om vækstens betingelser i mosen drager paralleller til retorikken om økonomisk fremgang i vores samfund. Du inviteres til at bestige bakken, hvor du, iført høretelefoner, oplever et nyt scenarie udspille sig i landskabet foran dig. Mosen vil fortælle dig en historie om fremgangsillusioner.

//

 Illusions Of Moving Forward

You can experience Anna Weber Henriksen´s sound installation Illusions Of Moving Forward on top of Ejby Mose’s 8 m high garbage hill. As indicated by the title, the artwork investigates the concept of moving forward. What do we notice when following the circular pathways and what goes unnoticed? Besides the notion of moving forward, growth is an important keyword in this story. In its original form growth is a natural and constant process in the landscape around us. Money is made of metals and parts of plants. The story of the conditions for growth in the marsh shares a similar rhetoric to that of economic growth and progress. You are invited to climb the hill, put on a pair of headphones and immerse yourself in the new landscape unfolding in front of you. The marsh is about to tell you a story about illusions of moving forward.

 

 

Processer bag Fremgangsillusioner
Researchsamling
//
The processes behind Illusions Of Moving Forward
Research collection

 

 

Fremgangsnøglen
Hvordan præsenteres fremgang og vækst? Den visuelle repræsentation på internettet beskæftiger sig med opadgående kurver, ”grønne” referencer kombineret med symboler på økonomisk fremgang. Ordbogens definition rummer ligeledes retorisk sammensmeltningen med det fundamentale fysiske aspekt og samtidigt abstrakte ved vækst og fremgang. Resultatet på denne udforskning er Fremgangsnøglen. Et bevægelses system, der er benyttet i Ejby Mose. Bakkens fysiske form er ideel for en opadgående kurve og de cirkulære stier fører os uendeligt fremad.

//

Progress Key
How is progress and
growth presented? The visual representation online is occupied with vertical curves, ”green” references combined with symbols of economic growth. The definition in the dictionary is rhetorically merged with the fundamental physical aspect and the simultaneously abstract concepts of growth and progress. The result of this investigation is the Progress Key. A movement system, used to make analysis of the landscape in Ejby Mose. The physical shape of the hill is ideal for a vertical curve and the circular pathways leads us endlessly forward.

Udsigter
Fotodokumentation af Ejby Moses bænke. De er alle strategisk placeret langs stisystemet. Udsigterne ses fra bænkenes- samt fra udsigternes perspektiv.

//

Prospects
Photo documentation of the benches in Ejby Mose. All the benches are strategically places alongside the pathway. The view is seen both from the bench and the views perspective.

 

Refleksionsmateriale
Fysisk samling

//

Reflection material
Physical collection

 


Moseopskrift
Notesbog og fysisk samling
Udvalg af Ejby Moses mest fremtrædende elementer d. 9. maj 2016.

//

The Marsh recipe
Notebook and physical collection
Selection of Ejby Moses most distinguished elements the 9th of may 2016

 


Hvor Vi Går
Workshop med spejderne i Ejby Gruppen
Spejderne i Ejby Gruppen, benytter dagligt mosen. Denne dag var vi ude og undersøge hvor og hvordan vi går i området. De blev ført op på bakken langs de etablerede stisystemer. Derefter var udfordringen, at komme tilbage til spejderhytten uden at betræde de etablerede veje og stier. Vi sluttede af i hytten, med at lave modeller af vores egne fantasifulde veje og stier til mosen.

//

Where We Walk
Workshop with the scouts from Ejby Gruppen
The
scouts from Ejby Gruppen use the marsh everyday. This day we explored where and how we walk in the area. The group was guided up on the hill only following the established pathways. Afterwards the challenge was to reach the cabin without threading on the pathways. As the last event of the day we made our own imaginative roads and pathways to the marsh.