Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/kolonien.org/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/kolonien.org/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601

ANJA FRANKE

Spejlsted 1, 2, 3 … osv.

Som site har Anja Franke valgt den kunstige brink, der støder ned til den udgravede å. Brinken består af forskellige historiske lag, der tydeligt viser, at her har været en losseplads for 30 år siden.

De steder i brinken, hvor skraldet ses bedst, opsætter hun spejle, der normalt anvendes som ”overvågningsspejle” i butikker for at undgå tyveri eller ”sikkerhedsspejle” i trafikken for at undgå ulykker.

Spejle opsat ved skralde-steder i brinken skaber således et dilemma omkring en ”ny” og ”fremmed natur”, der på sin vis både skal overvåges og skabes sikkerhed omkring. Hun kalder disse steder med spejle for Spejlsted 1, 2, 3 … osv.

//

Mirror Site 1, 2, 3 … etc.

Anja Franke has chosen the artificial brink as her site, which reaches down to the excavated river. The brink consists of different historical layers that clearly reveals its former function as a wate dump 30 years ago.

Anja Franke installs mirrors at the places in the brink where the rubbish is still visible. The mirrors are similar to those used as “security mirrors” in shops to avoid robberies, or “safety mirrors” in traffic to avoid accidents.

Mirrors placed at waste sites in the brink thus create a dilemma about a “new” and “foreign nature” that to some extent must be monitored and protected. She calls these places with mirrors for Mirror Site 1, 2, 3 … etc.